Palvelut

Asiantuntevaa ja nopea palvelua.

Ohessa lista apteekkimme palveluista

Ystävällinen henkilökuntamme tarjoaa sinulle monipuolista, yksilöllistä ja asiantuntevaa palvelua.

Toimitamme reseptilääkkeenne nopeasti ja asiantuntemuksella. Samalla voitte keskustella lääkityksestä kaikessa rauhassa farmaseutin tai proviisorin kanssa. Reseptilääkkeitä koskeva lääkevaihto toteutetaan joustavasti toiveidenne mukaisesti.

Joillakin lääkkeillä voi olla riski vakavaan yhteisvaikutukseen käyttämienne muiden lääkkeiden kanssa. Ongelmia voi syntyä myös reseptilääkkeen ja ilman reseptiä saatavan lääkkeen tai luontaistuotteen yhdistelmästä.

Apteekissamme on käytössä yhteisvaikutusohjelma, jonka ansiosta asiakkaidemme lääkitystä voidaan tarkastella kokonaisuutena ja huomioida mahdolliset yhteisvaikutukset, lääkeaineyliherkkyydet ja allergiat. Tarvittaessa varmistamme asian hoitavan lääkärin kanssa.

Lääkehoidon tarkistuspalvelu sisältää lääkelistan tarkistuksen lisäksi noin puolen tunnin mittaisen tapaamisen farmaseutin kanssa. Tapaamisessa käydään läpi kokonaislääkitys, yhteisvaikutukset ja varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat sekä lääkkeiden soveltuvuus iäkkäille. Asiakas saa mukaansa kirjallisen yhteenvedon. Tarjoamme myös laajempaa lääkehoidon kokonaisarviointipalvelua. Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa selvitetään muun muassa ovatko lääkkeiden annostukset ja ottoajankohdat oikeat, onko käytössä yhteensopimattomia, päällekkäisiä, tarpeettomia tai iäkkäiden käyttöön sopimattomia valmisteita. Lisäksi arvioidaan haittoja aiheuttavia lääkityskuormia sekä muita mahdollisia potilaan kokemia sivuvaikutuksia. Arviointi perustuu potilaan haastatteluun, lääkitystietoihin, laboratorioarvoihin ja potilaskertomuksen tietoihin. Palvelu on maksullinen, kysy lisää apteekistamme!

Ota mukaan apteekkiin lääkäriltä saamasi potilasohje tai Kela-kortti. Terveyskeskuksesta määrätyn sähköisen reseptin voi uusia apteekkimme kautta. Apteekin kautta tehty uudistamispyyntö on maksullinen. Reseptin uusiminen maksaa 2 euroa/resepti. Jos uusittavia reseptejä on yli viisi kappaletta, maksaa niiden uusiminen 10 euroa. Uusintapyyntö käsitellään terveydenhuollon toimintayksikössä kahdeksan vuorokauden sisällä.

Vanhentuneet ja muutoin käytöstä poistetut lääkkeet ovat ongelmajätettä. Kotitalouksien lääkejätteet voi tuoda veloituksetta apteekkiin hävitettäväksi. Elohopeakuumemittarit ja jodipitoiset lääkkeet (mm. Jodix ja Betadine-tuotteet) tulisi kuitenkin erottaa muista lääkejätteistä. Myös ruiskut ja neulat on lajiteltava erikseen. Tabletit ja kapselit tuodaan apteekkiin hävitettäväksi esimerkiksi muovipussissa, lääkepurkit ja pahvikotelot hävitetään kotona eikä niitä tarvitse tuoda apteekkiin. Voiteet ja nestemäiset lääkkeet olisi hyvä palauttaa omissa pakkauksissaan ilman pahvikoteloita. Neulat ja ruiskut tulisi tuoda suljetussa läpinäkyvässä kovassa astiassa, kuten lasipurkissa.

Käyttämättä jääneitä lääkkeitä ei lääketurvallisuussyistä voida palauttaa takaisin myyntiin, vaan ne toimitetaan apteekista ongelmajätelaitokselle.

Koulutamme ja ylläpidämme ammattitaitoamme jatkuvasti voidaksemme toimia asiakkaan paremman terveyden puolesta. Farmaseuttimme ovat hankkineet erityisosaamista mm. astman, diabeteksen sekä sydänsairauksien lääkehoidosta.

Diabetesyhdyshenkilön puoleen voitte kääntyä diabetekseen ja sen lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä. Häneltä saatte maksutta myös sairauteen vaikuttaviin elintapoihin liittyvää neuvontaa ja oheismateriaalia. Vaikka ette sairastaisi diabetesta, kannattaa apteekkiin tulla tekemään riskitesti, jonka avulla selviää alttiutenne sairastua aikuistyypin diabetekseen.

Hansa-apteekki on Helsingin ja Kuopion yliopiston hyväksymä opetusapteekki. Mikäli haluatte suorittaa opintoihin liittyvän harjoittelun apteekissamme, ottakaa meihin yhteyttä ja tulkaa keskustelemaan mahdollisesta harjoittelupaikasta.

Meiltä löydätte laajan valikoiman itsehoitotuotteita ja -lääkkeitä. Itsehoitolääkkeet soveltuvat lievien ja tilapäisten vaivojen hoitoon. Jos oireet eivät itsehoidon avulla helpota, kannattaa hakeutua lääkärin vastaanotolle.

Myös näillä ilman reseptiä saatavilla itsehoitolääkkeillä voi olla haitallisia yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. Palveluvalinnassamme on aina farmaseutti neuvomassa ja opastamassa. Häneltä saatte myös neuvoja lääkkeen oikeassa ja turvallisessa käytössä.

Laadimme apteekissamme Schengen-todistuksen tullia varten, kun matkustatte Schengen-valtioon ja otatte matkalle mukaan PKV-lääkkeitä, huumausaineiksi tai psykotrooppiseksi aineiksi luokiteltavia lääkkeitä. Kirjoitamme Schengen-todistuksen Kouvolan Hansa-apteekista ostetuista lääkkeistä. Todistus on voimassa 30 vuorokautta matkan alkamispäivästä. Schengen-todistus on Schengen-maissa käytettävä virallinen dokumentti, jolla alueella liikkuva yksityishenkilö voi osoittaa esim. viranomaiselle, että hänellä on oikeus pitää hallussaan ko. lääkkeitä. Todistuksen hinta on 10 euroa. Lisätietoa Schengen-todistuksesta löydätte Fimean sivuilta.

Hoitokodeille, kotisairaanhoidolle ja yksityissairaaloille tarjoamme modernin ja asiakaslähtöisen palvelukonseptin Easymedin, jonka avulla voitte tehdä lääketilaukset suoraan toimipisteestänne helposti, nopeasti ja turvallisesti.

Kouvolan Hansa-apteekissa voitte tehdä tax free -ostoksia, jos kotipaikkanne on EU:n tai Norjan ulkopuolella. Veroton matkailijamyynti edellyttää, että ostosten loppusumma on vähintään 40 euroa. Lisätietoa löydätte Global Bluen kotisivuilta.